Kako komunicirate sa svojim Backerima?

03.05.2016. | Piše: Marija Renić

Na crowdfunding platformama, komunikacija između projektnog tima i ljudi koji su spremni povjeriti svoj novac tom timu —Backers — je iznimno bitna.



Back to Top ↑

Protected with SiteGuarding.com Antivirus